MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen ved skolerne består af 7 forældre, 2 medarbejdere, 2 fra ledelsen (uden stemmeret), 2 elever og en repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget.

Skolebestyrelsen har et medansvar for skolen inden for de rammer, folkeskoleloven og den kommunale styrelseslov tilsiger.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens målsætningsarbejde og udviklingsplan, skolens budget og økonomi, fordeling af de tildelte ressourcer, undervisningsmidler, kan udarbejde forslag om læseplaner og forsøgs- og udviklingsarbejder, deltager i ansættelse af personalet, udtaler sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedr. skolen og besvarer spørgsmål fra kommunalbestyrelsen vedr. skolen.