MENU
Aula_close Layer 1

Projektbaseret læring

Ligesom med alt andet, tager gode idéer tid at udvikle. Siden 1970’erne, hvor de første projektfrø begyndte at spire, er der forsket og udviklet intensivt i projektbaseret læring.
I England og USA arbejder flere skoler systematisk med PBL, fra grundskole til universitetsniveau, med stor succes. I Danmark arbejder velansete videregående uddannelsesinstitutioner som fx Aalborg Universitet, ligeledes systematisk med PBL med gode resultater til følge.

Hvad er det, projektbaseret læring kan i forhold til den traditionelle undervisning? Der er flere faktorer, der gør det relevant at betragte projektbaseret læring som et vægtigt supplement til den almindelige, fagopdelte undervisning, som fx:

  • Større mulighed for fordybelse
  • Større engagement blandt elever
  • Bedre samarbejdsevner

Læs mere her: Projektbaseret læring