MENU
Aula_close Layer 1

Digitalisering

iPads i undervisningen

Vi har med iPads i undervisningen fået en udvidelse af læringsrummet og mulighed for nye tilgange til læring, hvor eleverne i endnu større udstrækning kan være aktive medspillere omkring deres læring. Med it ved hånden har eleverne hurtig adgang til forskellige læringsportaler samt opdateret viden. iPads er som et læringsværktøj endvidere med til at styrke elevernes produktion af kreative og multimodale udtryk.

Vi udvikler løbende på inddragelsen af it til at understøtte den enkelte elevs læring bedst muligt, herunder i forhold til at undervisningsdifferentiere samt følge og dokumentere den enkelte elevs progression.

Skolen råder over nedenstående til elev-og lærerbrug:

  • Alle elever fra 3.-8. klasse har en iPad
  • Elever i bh. klasse til 2. klasse har en iPad pr. 3 elever
  • Alle undervisningslokaler har installeret White Board samt Apple TV
  • Et antal PC'ere til brug for især 9. klasserne